Twin Narcis Flower Pots

Twin Narcis Flower Pots
گلدانهـای نارسیـس دوقلــو
یکی از جدیدترین محصولات گلپونه که توسط طراحان و کارشناسان این شرکت طراحی و تولید شده و هیچ گونه مشابهی در میان محصولات داخلی و خارجی ندارد. این محصول دارای نرده آویز می باشد و قابلیت استفاده در فضاهای خارجی را نیز دارد.

F-342-2

L:24.5cm , W:12cm , H:11cm , V:2lit
COST:

F-343-2

L:29.5cm , W:14.5cm , H:13cm , V:3lit
COST:

F-344-2

L:38.5cm , W:19cm , H:17cm , V:7.8lit
COST: