Triple Narcis Flower Pots

Triple Narcis Flower Pots
گلدانهـای نارسیــس ســه قلــو
یکی از جدیدترین محصولات گلپونه که توسط طراحان و کارشناسان این شرکت طراحی و تولید شده و در رنگ های متنوع هماهنگ با هر نوع دکوراسیون میباشد. این محصول دارای نرده آویز میباشد و قابلیت استفاده در فضاهای خارجی را نیز دارد.

F-342-3

L:37.5cm , W:12cm , H:11cm , V:3lit
COST:

F-343-3

L:44cm , W:14.5cm , H:13cm , V:4.6lit
COST:

F-344-3

L:59cm , W:19cm , H:17cm , V:12lit
COST: