گلدانهـای مستطیــل دوقلــو تراس
طراحی جدید و منحصر به فرد در رنگ بندی متنوع و شاد با قابلیت قرارگیری و استفاده بر روی نرده ها و سطوح متفاوت به صورت آویز

ZF-231

L:64cm , W:42cm , H:24cm , V:26lit
COST: